top of page

Chiro, Wat is dat?

De Chiro is de grootste jeugdvereninging in Vlaanderen. Het ledenaantal schommelt rond de honderdduizend leden, verdeeld over zo'n 940 zelfstandige Chirogroepen!


Het is een organisatie waar kinderen en jongeren in hun vrije tijd naartoe kunnen, zonder onderscheid van hoe je bent of hoe je eruitziet.

Onder begeleiding van vrijwilligers spelen ze voor enkele uren allerlei activiteiten; een sluipspel in het bos of een detectivespel in de stad,  met z’n allen voetballen in het park, op tocht gaan, met de hele groep op kamp in de zomervakantie , enz.

De Chiro is meer nog dan spel, we zijn een leerschool voor het leven. Via spelletjes laten we hen ervaringen opdoen, leren we hen samenleven en bieden we hen een kijk op zichzelf en op de wereld. Vertrekkend uit de leefwereld van kinderen en jongeren streven we met hen naar een Chirodroom: een wereld waarin de Chirowaarden graag zien, rechtvaardigheid en innerlijkheid centraal staan.


De Chiro betekent betrokken zijn op de brede gemeenschap. We zetten jongeren aan om een engagement op te nemen in de buurt en de samenleving. We vormen hen tot geëngageerde en kritische wereldburgers.

Als je daarbij weet dat ook bij Chiro Jochi een sterke groep vrijwilligers staat die elke werking de jongeren een zo fantastisch mogelijke dag probeert te bezorgen, snap je wel waarom we elke zondag met zo'n 50 leden van start gaan!

Zoek je meer info over de chiro? Wil je meer weten over het ontstaan ervan, of hoe de verschillende chirogroepen overkoepeld worden? Alle info vind je op de website van Chirojeugd Vlaanderen (Chiro Nationaal)

bottom of page